Aktuelt

26/2-2018

I dagspressen tales der for tiden om gratis MFR-vaccine til uvaccinerede voksne danskere – for at undgå større udbrud af mæslinger i Danmark. Der er endnu ikke indgået en aftale mellem Regionerne og Praktiserende Lægers Organisation, hvorfor vi fortsat afventer en dato for ordningens begyndelse.

5/2-2018

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet et pilotprojekt vedr. HPV vaccination til drenge. Det løber i 2018. Læs mere her.

5/1-2018

1. januar 2018 trådte en ny forsøgsordning vedr. udskrivning af cannabis i kraft. Læs mere om anbefalinger fra Dansk Selskab for Almen Medicin her. Sydhavnens Lægehus læner sig op ad disse anbefalinger. Ligeledes kan du læse mere om de officielle retningslinjer vedr. indikation for behandling med cannabis her.