Attester

Skal du have en læge til at udfærdige en attest, kan du med fordel sætte dig ind i om du selv skal betale eller om en anden betaler attesten for dig. Ellers hjælper vi dig gerne. Vi kan ikke præsentere en fyldestgørende liste, men som udgangspunkt er her en prisliste. Det er vigtigt at du ved tidsbestilling fortæller hvad attesten hedder, så sekretæren kan afsætte den fornødne tid til attestationen.

 

Attester hvor vi som udgangspunkt står for afregningen med tredjepart (gratis for dig): 

Kommunale attester

Mange forsikringsattester

 

Attester hvor du skal betale: 

Priser på vej….

Sygemelding til arbejdsgiver (denne attest skal din arbejdsgiver betale hvis vedkommende har bedt om attesten. I mange tilfælde vil du selv lægge ud og derefter få refunderet beløbet af din arbejdsgiver)

Sygemelding til studieplads 

Kørekortattest

Kørekortattest ved diabetes

Attester i forbindelse med udlandsrejser/til ambassader